Hem

Jag har en stark tro på alla människors egna förmågor och styrkor.

Att göra skillnad och att skapa ett bättre i morgon – det är det jag brinner för.

Jag arbetar för att:

● alla barn ska ha lika rätt till utbildning oavsett vem som driver förskolan

● alla barn ska ha rätt till en trygg och bra miljö

● att barnperspektivet alltid ska finnas med i alla beslut som tas av det offentliga